Roháček1. Petrov3,6

1. Petrov 3:6

ako Sára po­slúchala Ab­raháma volajúc ho pánom, ktoré ste sa staly dcérami činiac dob­ré a nebojac sa nijakého strachu.


Verš v kontexte

5 Lebo tak sa kedysi oz­dobovaly aj aj sväté ženy, ktoré sa nadejaly na Boha, pod­riaďujúc sa vlast­ným mužom, 6 ako Sára po­slúchala Ab­raháma volajúc ho pánom, ktoré ste sa staly dcérami činiac dob­ré a nebojac sa nijakého strachu. 7 Vy, mužovia, tak podob­ne, spolu­bývaj­te s nimi podľa roz­umu jako so slabšou nádobou žen­skou pre­ukazujúc im úctu jako tiež spolu­dedičom milos­ti života, aby vaše mod­lit­by ne­maly pre­kážky.

späť na 1. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

6 ako Sára po­slúchala Ab­raháma volajúc ho pánom, ktoré ste sa staly dcérami činiac dob­ré a nebojac sa nijakého strachu.

Evanjelický

6 ako Sára, ktorá po­slúchala Ab­raháma a nazývala ho pánom. Vy ste jej dcérami, keď dob­re robíte a nebojíte sa nijakého po­strachu.

Ekumenický

6 tak ako Sára po­slúchala Ab­raháma a nazývala ho pánom. Vy ste jej dcérami, keď robíte dob­re a nebojíte sa nijakého za­strašovania.

Bible21

6 tak jako Sá­ra po­s­lou­cha­la Abraha­ma a mlu­vi­la o něm jako o svém pánu. I vy jste její­mi dce­ra­mi, když jedná­te dobře a ne­dá­te se ničím za­strašit.