Ekumenický1. Petrov3,5

1. Petrov 3:5

Tak sa kedysi oz­dobovali aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a boli pod­riadené svojim mužom;


Verš v kontexte

4 ale oz­dobou nech je to, čo je skryté v srdci a je ne­porušiteľné, totiž tichý a po­koj­ný duch, ktorý má veľkú cenu pred Bohom. 5 Tak sa kedysi oz­dobovali aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a boli pod­riadené svojim mužom; 6 tak ako Sára po­slúchala Ab­raháma a nazývala ho pánom. Vy ste jej dcérami, keď robíte dob­re a nebojíte sa nijakého za­strašovania.

späť na 1. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo tak sa kedysi oz­dobovaly aj aj sväté ženy, ktoré sa nadejaly na Boha, pod­riaďujúc sa vlast­ným mužom,

Evanjelický

5 Tak sa oz­dobovali kedysi aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a boli pod­dané svojim mužom;

Ekumenický

5 Tak sa kedysi oz­dobovali aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a boli pod­riadené svojim mužom;

Bible21

5 Tuto krásu mívaly kdy­si ony svaté že­ny, které doufaly v Bo­ha. Podřizovaly se svým manže­lům,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček