Roháček1. Kronická9,13

1. Kronická 9:13

A ich bratia, hlavy domu svojich ot­cov, počtom tisíc sedem­sto šesťdesiat, udat­ní to mužovia, čo do práce, týkajúcej sa služby domu Božieho.


Verš v kontexte

12 A Adai­áš, syn Jerochámov, syn Pašchúrov, syn Mal­kiášov; a Masai, syn Adielov, syn Jach­zerov, syn Mešul­lamov, syn Mešil­lemítov, syn Im­mérov. 13 A ich bratia, hlavy domu svojich ot­cov, počtom tisíc sedem­sto šesťdesiat, udat­ní to mužovia, čo do práce, týkajúcej sa služby domu Božieho. 14 A z Levitov: Šemai­áš, syn Chašúbov, syn Az­rikámov, syn Chašabiášov, zo synov Meráriho.

späť na 1. Kronická, 9

Príbuzné preklady Roháček

13 A ich bratia, hlavy domu svojich ot­cov, počtom tisíc sedem­sto šesťdesiat, udat­ní to mužovia, čo do práce, týkajúcej sa služby domu Božieho.

Evanjelický

13 Ich bratia, predáci rodín, spolu tisíc­sedem­stošesťdesiat, mužovia schop­ní výkonu služby v Božom dome.

Ekumenický

13 a ich bratia, predáci rodín, tisíc­sedem­stošesťdesiat schop­ných mužov na výkon služby v Božom dome.

Bible21

13 Je­jich bratři, vůd­cové svých ot­cov­ských rodů, číta­li 1 760 udatných mužů zod­po­vědných za službu v Božím do­mě.