Roháček1. Kronická9,12

1. Kronická 9:12

A Adai­áš, syn Jerochámov, syn Pašchúrov, syn Mal­kiášov; a Masai, syn Adielov, syn Jach­zerov, syn Mešul­lamov, syn Mešil­lemítov, syn Im­mérov.


Verš v kontexte

11 a Azariáš, syn Hil­kiášov, syn Mešul­lamov, syn Cádokov, syn Merajótov, syn Achitúbov, voj­voda domu Božieho. 12 A Adai­áš, syn Jerochámov, syn Pašchúrov, syn Mal­kiášov; a Masai, syn Adielov, syn Jach­zerov, syn Mešul­lamov, syn Mešil­lemítov, syn Im­mérov. 13 A ich bratia, hlavy domu svojich ot­cov, počtom tisíc sedem­sto šesťdesiat, udat­ní to mužovia, čo do práce, týkajúcej sa služby domu Božieho.

späť na 1. Kronická, 9

Príbuzné preklady Roháček

12 A Adai­áš, syn Jerochámov, syn Pašchúrov, syn Mal­kiášov; a Masai, syn Adielov, syn Jach­zerov, syn Mešul­lamov, syn Mešil­lemítov, syn Im­mérov.

Evanjelický

12 Adája, syn Jerocháma, syna Pašchura, syna Mal­kijov­ho, Maasaj, syn Adíéla, syna Jach­zéru, syna Mešul­láma, syna Mešil­lémíta, syna Im­mérov­ho.

Ekumenický

12 Adája, syn Jerocháma, syna Pašchúra, syna Mal­kijov­ho, Maasaj, syn Adíela, syna Jach­zéru, syna Mešul­láma, syna Mešil­lemíta, syna Im­mérov­ho

Bible21

12 Adajáš, syn Je­ro­cha­ma, syna Paš­chura, syna Malkiášova; Maesaj, syn Adie­lův, syna Jachze­rova, syna Mešula­mova, syna Meši­le­mi­tova, syna Ime­rova.