Ekumenický1. Kronická9,13

1. Kronická 9:13

a ich bratia, predáci rodín, tisíc­sedem­stošesťdesiat schop­ných mužov na výkon služby v Božom dome.


Verš v kontexte

12 Adája, syn Jerocháma, syna Pašchúra, syna Mal­kijov­ho, Maasaj, syn Adíela, syna Jach­zéru, syna Mešul­láma, syna Mešil­lemíta, syna Im­mérov­ho 13 a ich bratia, predáci rodín, tisíc­sedem­stošesťdesiat schop­ných mužov na výkon služby v Božom dome. 14 Z levitov: Šemaja, syn Chaššúba, syna Az­ríkama, syna Chašab­ju z Meráriovcov.

späť na 1. Kronická, 9

Príbuzné preklady Roháček

13 A ich bratia, hlavy domu svojich ot­cov, počtom tisíc sedem­sto šesťdesiat, udat­ní to mužovia, čo do práce, týkajúcej sa služby domu Božieho.

Evanjelický

13 Ich bratia, predáci rodín, spolu tisíc­sedem­stošesťdesiat, mužovia schop­ní výkonu služby v Božom dome.

Ekumenický

13 a ich bratia, predáci rodín, tisíc­sedem­stošesťdesiat schop­ných mužov na výkon služby v Božom dome.

Bible21

13 Je­jich bratři, vůd­cové svých ot­cov­ských rodů, číta­li 1 760 udatných mužů zod­po­vědných za službu v Božím do­mě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček