Ekumenický1. Kronická16,34

1. Kronická 16:34

Ďakuj­te Hos­podinovi, lebo je dob­rý, veď jeho milosť tr­vá naveky.


Verš v kontexte

33 Nech za­plesajú stromy lesa pred Hos­podinom, lebo pri­chádza súdiť zem! 34 Ďakuj­te Hos­podinovi, lebo je dob­rý, veď jeho milosť tr­vá naveky. 35 Volaj­te: Za­chráň nás, Bože, náš zá­chran­ca! Zhromaždi a vy­sloboď nás spomedzi po­hanov, aby sme moh­li ďakovať tvoj­mu svätému menu, honosili sa tvojou chválou.

späť na 1. Kronická, 16

Príbuzné preklady Roháček

34 Oslavuj­te Hos­podina, lebo je dob­rý, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky!

Evanjelický

34 Ďakuj­te Hos­podinovi, lebo je dob­rý; veď Jeho milosť tr­vá naveky.

Ekumenický

34 Ďakuj­te Hos­podinovi, lebo je dob­rý, veď jeho milosť tr­vá naveky.

Bible21

34 Oslavuj­te Hos­po­di­na – je tak dobrý! Jeho lás­ka trvá navěky!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček