Roháček1. Kráľov1,42

1. Kráľov 1:42

No, kým on ešte hovoril, tu hľa, prišiel Jonatán, syn Ebiatára, kňaza. A Adoniáš mu povedal: Voj­di, lebo si chrab­rý muž a ne­sieš dob­rú zvesť.


Verš v kontexte

41 A počul to Adoniáš i všet­ci po­volaní, ktorí boli s ním, keď boli práve dojed­li. A keď počul Joáb zvuk trúby, po­vedal: Prečo ten zvuk mes­ta búr­livý? 42 No, kým on ešte hovoril, tu hľa, prišiel Jonatán, syn Ebiatára, kňaza. A Adoniáš mu povedal: Voj­di, lebo si chrab­rý muž a ne­sieš dob­rú zvesť. 43 A Jonatán od­povedal a riekol Adoniášovi: Áno, ale náš pán kráľ Dávid ustanovil za kráľa Šalamúna.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

42 No, kým on ešte hovoril, tu hľa, prišiel Jonatán, syn Ebiatára, kňaza. A Adoniáš mu povedal: Voj­di, lebo si chrab­rý muž a ne­sieš dob­rú zvesť.

Evanjelický

42 Kým hovoril, dobehol Jonatán, syn kňaza Eb­játára. Adónija mu po­vedal: Poď, lebo si udat­ný muž a zves­tuješ dob­ré veci.

Ekumenický

42 Ešte hovoril, keď zrazu prišiel Jonatán, syn kňaza Eb­jatára. Adónija mu po­vedal: Len poď, si pred­sa udat­ný muž a ne­sieš dob­rú správu.

Bible21

42 Ještě to ani ne­doře­kl, když vtom přišel Jo­na­tan, syn kněze Abi­a­ta­ra. Ado­niáš ho vy­zval: „Po­jď blíž. Jsi cti­hodný muž, jis­tě ne­seš dob­ré zprávy.“