Roháček1. Kráľov1,43

1. Kráľov 1:43

A Jonatán od­povedal a riekol Adoniášovi: Áno, ale náš pán kráľ Dávid ustanovil za kráľa Šalamúna.


Verš v kontexte

42 No, kým on ešte hovoril, tu hľa, prišiel Jonatán, syn Ebiatára, kňaza. A Adoniáš mu povedal: Voj­di, lebo si chrab­rý muž a ne­sieš dob­rú zvesť. 43 A Jonatán od­povedal a riekol Adoniášovi: Áno, ale náš pán kráľ Dávid ustanovil za kráľa Šalamúna. 44 A kráľ po­slal s ním Cádoka, kňaza, a Nátana, proroka, a Benai­áša, syna Jehojadov­ho, a Keréťanov a Peléťanov, a vy­sadili ho na mulicu kráľovu.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

43 A Jonatán od­povedal a riekol Adoniášovi: Áno, ale náš pán kráľ Dávid ustanovil za kráľa Šalamúna.

Evanjelický

43 Jonatán však Adónijovi od­vetil: Na­opak! Náš pán, kráľ Dávid, ustanovil Šalamúna za kráľa.

Ekumenický

43 Jonatán mu však od­vetil: Na­opak! Náš pán, kráľ Dávid, ustanovil za kráľa Šalamúna.

Bible21

43 „Nenesu,“ od­po­věděl mu Jo­na­tan. „Náš pán, král David, us­tanovil za krále Šalo­mou­na.