Ekumenický1. Kráľov1,42

1. Kráľov 1:42

Ešte hovoril, keď zrazu prišiel Jonatán, syn kňaza Eb­jatára. Adónija mu po­vedal: Len poď, si pred­sa udat­ný muž a ne­sieš dob­rú správu.


Verš v kontexte

41 Počul to Adónija a všet­ci po­zvaní, čo boli s ním, práve vtedy, keď skončili hos­tinu. Keď Jóab počul zvuk trúby, spýtal sa: Prečo je toľko hluku v meste? 42 Ešte hovoril, keď zrazu prišiel Jonatán, syn kňaza Eb­jatára. Adónija mu po­vedal: Len poď, si pred­sa udat­ný muž a ne­sieš dob­rú správu. 43 Jonatán mu však od­vetil: Na­opak! Náš pán, kráľ Dávid, ustanovil za kráľa Šalamúna.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

42 No, kým on ešte hovoril, tu hľa, prišiel Jonatán, syn Ebiatára, kňaza. A Adoniáš mu povedal: Voj­di, lebo si chrab­rý muž a ne­sieš dob­rú zvesť.

Evanjelický

42 Kým hovoril, dobehol Jonatán, syn kňaza Eb­játára. Adónija mu po­vedal: Poď, lebo si udat­ný muž a zves­tuješ dob­ré veci.

Ekumenický

42 Ešte hovoril, keď zrazu prišiel Jonatán, syn kňaza Eb­jatára. Adónija mu po­vedal: Len poď, si pred­sa udat­ný muž a ne­sieš dob­rú správu.

Bible21

42 Ještě to ani ne­doře­kl, když vtom přišel Jo­na­tan, syn kněze Abi­a­ta­ra. Ado­niáš ho vy­zval: „Po­jď blíž. Jsi cti­hodný muž, jis­tě ne­seš dob­ré zprávy.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček