Roháček1. Kráľov1,29

1. Kráľov 1:29

A kráľ pri­sahal a riekol: Ako že žije Hos­podin, ktorý vy­slobodil moju dušu zo všet­kých úz­kos­tí,


Verš v kontexte

28 A kráľ Dávid od­povedal a riekol: Za­volaj­te mi Bat-šebu! A voj­dúc pred kráľa stála pred kráľom. 29 A kráľ pri­sahal a riekol: Ako že žije Hos­podin, ktorý vy­slobodil moju dušu zo všet­kých úz­kos­tí, 30 že jako som ti pri­sahal na Hos­podina, Boha Iz­raelov­ho, po­vediac, že Šalamún, tvoj syn, bude, cele is­te, kraľovať po mne a že on bude sedieť na mojom tróne mies­to mňa, tak aj učiním tohoto dňa.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

29 A kráľ pri­sahal a riekol: Ako že žije Hos­podin, ktorý vy­slobodil moju dušu zo všet­kých úz­kos­tí,

Evanjelický

29 Kráľ sa za­prisahal: Akože žije Hos­podin, ktorý ma vy­kúpil z každého súženia,

Ekumenický

29 Kráľ prísažne vy­hlásil: Akože žije Hos­podin, ktorý ma vy­kúpil zo všet­kých mojich út­rap,

Bible21

29 král jí přísahal: „Ja­kože je živ Hos­po­din, který vy­kou­pil můj život z každého soužení,