Roháček1. Kráľov1,28

1. Kráľov 1:28

A kráľ Dávid od­povedal a riekol: Za­volaj­te mi Bat-šebu! A voj­dúc pred kráľa stála pred kráľom.


Verš v kontexte

27 Jest­li sa stala táto vec od môj­ho pána kráľa, nuž ne­oz­námil si svojim služob­níkom, kto bude sedieť na tróne môj­ho pána kráľa po ňom. 28 A kráľ Dávid od­povedal a riekol: Za­volaj­te mi Bat-šebu! A voj­dúc pred kráľa stála pred kráľom. 29 A kráľ pri­sahal a riekol: Ako že žije Hos­podin, ktorý vy­slobodil moju dušu zo všet­kých úz­kos­tí,

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

28 A kráľ Dávid od­povedal a riekol: Za­volaj­te mi Bat-šebu! A voj­dúc pred kráľa stála pred kráľom.

Evanjelický

28 Vtedy sa kráľ Dávid ujal slova a po­vedal: Za­volaj­te mi Batšebu! Vo šla ku kráľovi a po­stavila sa pred neho.

Ekumenický

28 Vtedy sa kráľ Dávid ujal slova a po­vedal: Za­volaj­te mi Batšebu! Keď prišla pred kráľa, za­stala pred ním.

Bible21

28 „Zavo­lej­te mi Batšebu,“ od­po­věděl král David. Když přiš­la ke krá­li a po­stavi­la se před ním,