Roháček1. Korintským9,10

1. Korintským 9:10

A či to dokonca hovorí pre nás? Lebo pre nás je na­písané, že oráč je po­vin­ný orať v nádeji, a ten, kto mláti, na svojej nádeji mať podiel v nádeji.


Verš v kontexte

9 Lebo v zákone Mojžišovom je na­písané: Nezaviažeš mlátiacemu volovi úst. Či sa Bôh stará o voly? 10 A či to dokonca hovorí pre nás? Lebo pre nás je na­písané, že oráč je po­vin­ný orať v nádeji, a ten, kto mláti, na svojej nádeji mať podiel v nádeji. 11 Ak sme my vám siali duchov­né, či by to bola taká veľká vec, keby sme my žali vaše teles­né?

späť na 1. Korintským, 9

Príbuzné preklady Roháček

10 A či to dokonca hovorí pre nás? Lebo pre nás je na­písané, že oráč je po­vin­ný orať v nádeji, a ten, kto mláti, na svojej nádeji mať podiel v nádeji.

Evanjelický

10 Alebo či to nehovorí pre nás všet­kých? Veď pre nás je na­písané: Oráč má orať v nádeji a mlatec mlátiť v nádeji na podiel.

Ekumenický

10 Nehovorí to vari pre nás? Veď pre nás bolo na­písané: Kto orie, má orať v nádeji, a kto mláti, má mlátiť v nádeji, že do­stane svoj podiel.

Bible21

10 Neříká to spíše kvů­li nám? Bez­po­chy­by je to na­psáno kvů­li nám. Kdo oře, mu­sí pře­ce orat v na­dě­ji, a kdo mlátí obi­lí, mu­sí to dělat v na­dě­ji, že bude mít podíl z úro­dy.