Roháček1. Korintským6,5

1. Korintským 6:5

Vám na za­han­benie hovorím. Či tak von­kon­com nieto ani jed­ného múd­reho medzi vami, ktorý by mohol roz­súdiť medzi svojimi brat­mi?


Verš v kontexte

4 Keď tedy máte súdy o veci čas­ného života, ktorých ne­majú za nič vo sbore, tých po­saďte, aby súdili! 5 Vám na za­han­benie hovorím. Či tak von­kon­com nieto ani jed­ného múd­reho medzi vami, ktorý by mohol roz­súdiť medzi svojimi brat­mi? 6 Ale brat s bratom sa súdi, a to pred ne­veriacimi!

späť na 1. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

5 Vám na za­han­benie hovorím. Či tak von­kon­com nieto ani jed­ného múd­reho medzi vami, ktorý by mohol roz­súdiť medzi svojimi brat­mi?

Evanjelický

5 Na vaše za­han­benie hovorím; či niet medzi vami ani jed­ného roz­um­ného, čo by vedel roz­súdiť (spor) medzi brat­mi?

Ekumenický

5 Hovorím to na vaše za­han­benie. Azda niet medzi vami ani jed­ného roz­um­ného, ktorý by vedel roz­riešiť spor medzi svojimi brat­mi?

Bible21

5 Říkám to k vaší hanbě. To mezi vá­mi není ani je­den moud­rý, který by své bra­t­ry mohl roz­sou­dit?