Roháček1. Korintským6,6

1. Korintským 6:6

Ale brat s bratom sa súdi, a to pred ne­veriacimi!


Verš v kontexte

5 Vám na za­han­benie hovorím. Či tak von­kon­com nieto ani jed­ného múd­reho medzi vami, ktorý by mohol roz­súdiť medzi svojimi brat­mi? 6 Ale brat s bratom sa súdi, a to pred ne­veriacimi! 7 Už je tedy cel­kom nedos­tatok u vás, že máte súdy medzi sebou. Prečo radšej ne­tr­píte kriv­dy? Prečo radšej nenesiete škody?

späť na 1. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

6 Ale brat s bratom sa súdi, a to pred ne­veriacimi!

Evanjelický

6 Ale brat sa súdi s bratom, a to pred ne­veriacimi!?

Ekumenický

6 Ale brat sa súdi s bratom, a k tomu ešte pred ne­veriacimi!

Bible21

6 Ale bra­tr se soudí s bra­t­rem, a to před ne­věřící­mi!