Roháček1. Korintským16,4

1. Korintským 16:4

A keby bolo hod­no, aby som i ja išiel, poj­dú so mnou.


Verš v kontexte

3 A keď prij­dem, ktorých uznáte v lis­toch za hod­ných a spôsob­ných, tých potom pošlem, aby zanies­li vašu milosť do Jeruzalema. 4 A keby bolo hod­no, aby som i ja išiel, poj­dú so mnou. 5 A prij­dem k vám, keď prej­dem Macedoniu; lebo idem Macedoni­ou.

späť na 1. Korintským, 16

Príbuzné preklady Roháček

4 A keby bolo hod­no, aby som i ja išiel, poj­dú so mnou.

Evanjelický

4 Ale ak by bolo vhod­né, aby som išiel i ja, pôj­du so mnou.

Ekumenický

4 Ak by však bolo vhod­né, aby som šiel aj ja, pôj­du so mnou.

Bible21

4 Bude-li po­tře­ba, abych šel s ni­mi, půjdou se mnou.