Roháček1. Korintským16,5

1. Korintským 16:5

A prij­dem k vám, keď prej­dem Macedoniu; lebo idem Macedoni­ou.


Verš v kontexte

4 A keby bolo hod­no, aby som i ja išiel, poj­dú so mnou. 5 A prij­dem k vám, keď prej­dem Macedoniu; lebo idem Macedoni­ou. 6 Ale u vás, možno, zo­stanem nejaký čas alebo aj pre­zimujem, aby ste ma vy od­prevadili, kam­koľvek idem.

späť na 1. Korintským, 16

Príbuzné preklady Roháček

5 A prij­dem k vám, keď prej­dem Macedoniu; lebo idem Macedoni­ou.

Evanjelický

5 Prídem k vám, keď prej­dem Macedóniu, lebo Macedóni­ou (len) prej­dem,

Ekumenický

5 Prídem k vám, keď prej­dem Macedón­sko, lebo Macedón­skom iba prej­dem,

Bible21

5 Při­jdu k vám, až pro­jdu Ma­kedo­nii. Ma­kedo­nii to­tiž jen pro­cházím,