Roháček1. Korintským16,3

1. Korintským 16:3

A keď prij­dem, ktorých uznáte v lis­toch za hod­ných a spôsob­ných, tých potom pošlem, aby zanies­li vašu milosť do Jeruzalema.


Verš v kontexte

2 V každý pr­vý deň týždňa nech jeden každý z vás uloží u seba od­kladajúc podľa toho, ako sa komu darí, aby sa nerobily sbier­ky, vtedy keď prij­dem. 3 A keď prij­dem, ktorých uznáte v lis­toch za hod­ných a spôsob­ných, tých potom pošlem, aby zanies­li vašu milosť do Jeruzalema. 4 A keby bolo hod­no, aby som i ja išiel, poj­dú so mnou.

späť na 1. Korintským, 16

Príbuzné preklady Roháček

3 A keď prij­dem, ktorých uznáte v lis­toch za hod­ných a spôsob­ných, tých potom pošlem, aby zanies­li vašu milosť do Jeruzalema.

Evanjelický

3 Keď prídem, pošlem tých, ktorých uznáte za hod­ných, s lis­tom do Jeruzalema zaniesť váš milodar.

Ekumenický

3 Keď však prídem, pošlem so sprievod­ným lis­tom tých, ktorých uznáte za hod­ných, aby zanies­li váš dar do Jeruzalema.

Bible21

3 Jakmi­le při­jdu, dám vá­mi schváleným mužům do­po­ručující lis­ty a pošlu je s vaším da­rem do Je­ruzalé­ma.