Roháček1. Korintským16,12

1. Korintským 16:12

A čo sa týka brata Apol­la, mnoho ráz som ho prosil, žeby išiel s brat­mi k vám, lež nebolo nijakej vôle, aby prišiel teraz, ale prij­de, keď bude mať príhod­ný čas.


Verš v kontexte

11 Tedy nech ni­kto ním ne­pohŕda, ale ho od­prevaďte v po­koji, aby prišiel za mnou, lebo ho čakám s brat­mi. 12 A čo sa týka brata Apol­la, mnoho ráz som ho prosil, žeby išiel s brat­mi k vám, lež nebolo nijakej vôle, aby prišiel teraz, ale prij­de, keď bude mať príhod­ný čas. 13 Bdej­te, stoj­te vo viere, buďte zmužilí, buďte sil­ní.

späť na 1. Korintským, 16

Príbuzné preklady Roháček

12 A čo sa týka brata Apol­la, mnoho ráz som ho prosil, žeby išiel s brat­mi k vám, lež nebolo nijakej vôle, aby prišiel teraz, ale prij­de, keď bude mať príhod­ný čas.

Evanjelický

12 Brata Apol­la som veľmi prosil, aby šiel k vám s brat­mi, ale vôbec ne­mal vôľu ísť teraz k vám; príde však vo vhod­ný čas.

Ekumenický

12 Po­kiaľ ide o brata Apol­la, veľmi som ho prosil, aby šiel k vám s bratmi, ale vôbec ne­mal vôľu teraz ísť. Pôj­de však, keď bude na to vhod­ný čas.

Bible21

12 Pokud jde o bra­t­ra Apol­la, vel­mi jsem ho pro­sil, aby za vá­mi s bra­t­ry přišel. Právě teď k vám ale roz­hodně ne­ch­těl jít; při­jde však, až bude mít možnost.