Roháček1. Korintským16,11

1. Korintským 16:11

Tedy nech ni­kto ním ne­pohŕda, ale ho od­prevaďte v po­koji, aby prišiel za mnou, lebo ho čakám s brat­mi.


Verš v kontexte

10 A keby prišiel Timote­us, hľaďte, aby bol u vás bez báz­ne, lebo koná dielo Pánovo jako i ja. 11 Tedy nech ni­kto ním ne­pohŕda, ale ho od­prevaďte v po­koji, aby prišiel za mnou, lebo ho čakám s brat­mi. 12 A čo sa týka brata Apol­la, mnoho ráz som ho prosil, žeby išiel s brat­mi k vám, lež nebolo nijakej vôle, aby prišiel teraz, ale prij­de, keď bude mať príhod­ný čas.

späť na 1. Korintským, 16

Príbuzné preklady Roháček

11 Tedy nech ni­kto ním ne­pohŕda, ale ho od­prevaďte v po­koji, aby prišiel za mnou, lebo ho čakám s brat­mi.

Evanjelický

11 Nech teda ni­kto ním ne­pohŕda. Ale ho vy­prevaďte v po­koji, aby prišiel ku mne, lebo ho čakám medzi brat­mi.

Ekumenický

11 Nech ním teda nik ne­pohŕda. Vy­prav­te ho však v pokoji, aby prišiel ku mne, lebo ho očakávam s bratmi.

Bible21

11 ať jím tedy nikdo ne­po­hrdá. Vy­prav­te ho v poko­ji na ces­tu za mnou, ne­boť tu na něj s bra­t­ry čekám.