Roháček1. Korintským16,13

1. Korintským 16:13

Bdej­te, stoj­te vo viere, buďte zmužilí, buďte sil­ní.


Verš v kontexte

12 A čo sa týka brata Apol­la, mnoho ráz som ho prosil, žeby išiel s brat­mi k vám, lež nebolo nijakej vôle, aby prišiel teraz, ale prij­de, keď bude mať príhod­ný čas. 13 Bdej­te, stoj­te vo viere, buďte zmužilí, buďte sil­ní. 14 Všet­ky vaše veci nech sa dejú v lás­ke.

späť na 1. Korintským, 16

Príbuzné preklady Roháček

13 Bdej­te, stoj­te vo viere, buďte zmužilí, buďte sil­ní.

Evanjelický

13 Bdej­te, stoj­te vo viere zmužilí a sil­ní!

Ekumenický

13 Bed­lite, stoj­te pev­ne vo viere, vzmužte sa a buďte sil­ní!

Bible21

13 Bdě­te, stůj­te ve víře, buď­te sta­teční, buď­te silní.