Roháček1. Korintským16,1

1. Korintským 16:1

Ohľadom zbier­ky pre svätých, ako som nariadil galat­ským sborom, tak aj vy urob­te.


Verš v kontexte

1 Ohľadom zbier­ky pre svätých, ako som nariadil galat­ským sborom, tak aj vy urob­te. 2 V každý pr­vý deň týždňa nech jeden každý z vás uloží u seba od­kladajúc podľa toho, ako sa komu darí, aby sa nerobily sbier­ky, vtedy keď prij­dem. 3 A keď prij­dem, ktorých uznáte v lis­toch za hod­ných a spôsob­ných, tých potom pošlem, aby zanies­li vašu milosť do Jeruzalema.

späť na 1. Korintským, 16

Príbuzné preklady Roháček

1 Ohľadom zbier­ky pre svätých, ako som nariadil galat­ským sborom, tak aj vy urob­te.

Evanjelický

1 So zbier­kou pre svätých urob­te aj vy tak, ako som pri­kázal cir­kev­ným zborom v Galácii.

Ekumenický

1 Po­kiaľ ide o zbierku pre svätých, aj vy urob­te tak, ako som to pri­kázal cir­kvám v Galácii.

Bible21

1 Pokud jde o sbírku na svaté, řiď­te se stejný­mi po­ky­ny, jaké jsem dal církvím v Galacii: