Roháček1. Korintským16,2

1. Korintským 16:2

V každý pr­vý deň týždňa nech jeden každý z vás uloží u seba od­kladajúc podľa toho, ako sa komu darí, aby sa nerobily sbier­ky, vtedy keď prij­dem.


Verš v kontexte

1 Ohľadom zbier­ky pre svätých, ako som nariadil galat­ským sborom, tak aj vy urob­te. 2 V každý pr­vý deň týždňa nech jeden každý z vás uloží u seba od­kladajúc podľa toho, ako sa komu darí, aby sa nerobily sbier­ky, vtedy keď prij­dem. 3 A keď prij­dem, ktorých uznáte v lis­toch za hod­ných a spôsob­ných, tých potom pošlem, aby zanies­li vašu milosť do Jeruzalema.

späť na 1. Korintským, 16

Príbuzné preklady Roháček

2 V každý pr­vý deň týždňa nech jeden každý z vás uloží u seba od­kladajúc podľa toho, ako sa komu darí, aby sa nerobily sbier­ky, vtedy keď prij­dem.

Evanjelický

2 Nech každý z vás každú nedeľu od­loží, čo mohol usporiť, aby sa zbier­ky nekonali práve vtedy, keď prídem.

Ekumenický

2 Nech si každý z vás v prvý deň po sobote od­loží, čo by mohol usporiť, aby sa zbier­ky nerobili vtedy, keď prídem.

Bible21

2 Prvního dne v týdnu ať každý z vás dá stranou, ko­lik si může dovo­lit, aby se sbírky ne­ko­naly teprve, když při­jdu.