Roháček1. Korintským14,8

1. Korintským 14:8

Alebo tiež keby trúba vy­dala ne­is­tý zvuk, kto sa bude chys­tať do boja?


Verš v kontexte

7 Veď aj bez­dušné veci, vy­dávajúce zvuk, buď píšťala buď har­fa, keby nedaly roz­diel­neho zvuku, jakože sa bude vedieť, čo sa pís­ka alebo hrá? 8 Alebo tiež keby trúba vy­dala ne­is­tý zvuk, kto sa bude chys­tať do boja? 9 Tak aj vy, keď ste jazykom ne­vydali srozumiteľného slova, jako sa bude vedieť, čo sa hovorí? Lebo budete hovoriť do po­vet­ria.

späť na 1. Korintským, 14

Príbuzné preklady Roháček

8 Alebo tiež keby trúba vy­dala ne­is­tý zvuk, kto sa bude chys­tať do boja?

Evanjelický

8 Veď ak poľnica za­znie nejas­ne, kto sa bude pri­pravovať do boja?

Ekumenický

8 Veď ak poľnica za­znie nejas­ne, kto sa bude chys­tať do boja?

Bible21

8 A pokud polnice vy­dá ne­zřetelný zvuk, kdo se bude chys­tat do bo­je?