Roháček1. Jánov5,11

1. Jánov 5:11

A toto je to svedoc­tvo, že nám Bôh dal večný život, a ten život je v jeho Synovi.


Verš v kontexte

10 Ten, kto verí v Syna Božieho, má svedoc­tvo sám v sebe. Kto ne­verí Bohu, ten ho urobil lhárom, pre­tože ne­uveril svedoc­tvu, ktoré vy­svedčil Bôh o svojom Synovi. 11 A toto je to svedoc­tvo, že nám Bôh dal večný život, a ten život je v jeho Synovi. 12 Ten, kto má Syna, má život; kto ne­má Syna Božieho, ne­má života.

späť na 1. Jánov, 5

Príbuzné preklady Roháček

11 A toto je to svedoc­tvo, že nám Bôh dal večný život, a ten život je v jeho Synovi.

Evanjelický

11 A toto je svedec­tvo, že Boh nám dal večný život, a ten­to život je v Jeho Synovi.

Ekumenický

11 A to je svedec­tvo, že nám Boh dal večný život a ten­to život je v jeho Synovi.

Bible21

11 A to svě­de­ctví je to­to: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.