Roháček1. Jánov5,10

1. Jánov 5:10

Ten, kto verí v Syna Božieho, má svedoc­tvo sám v sebe. Kto ne­verí Bohu, ten ho urobil lhárom, pre­tože ne­uveril svedoc­tvu, ktoré vy­svedčil Bôh o svojom Synovi.


Verš v kontexte

9 Ak prijímame svedoc­tvo ľudí, svedoc­tvo Boha je väčšie. Lebo toto je to svedoc­tvo Božie, ktoré vy­svedčil o svojom Synovi. 10 Ten, kto verí v Syna Božieho, má svedoc­tvo sám v sebe. Kto ne­verí Bohu, ten ho urobil lhárom, pre­tože ne­uveril svedoc­tvu, ktoré vy­svedčil Bôh o svojom Synovi. 11 A toto je to svedoc­tvo, že nám Bôh dal večný život, a ten život je v jeho Synovi.

späť na 1. Jánov, 5

Príbuzné preklady Roháček

10 Ten, kto verí v Syna Božieho, má svedoc­tvo sám v sebe. Kto ne­verí Bohu, ten ho urobil lhárom, pre­tože ne­uveril svedoc­tvu, ktoré vy­svedčil Bôh o svojom Synovi.

Evanjelický

10 Kto verí v Syna Božieho, má svedec­tvo v sebe; kto ne­verí Bohu, urobil Ho klamárom, pre­tože ne­uveril svedec­tvu, ktoré vy­dal Boh o svojom Synovi.

Ekumenický

10 Kto verí v Božieho Syna, má svedec­tvo v sebe. Kto ne­verí Bohu, urobil ho klamárom, lebo ne­uveril svedec­tvu, ktoré Boh vy­dal o svojom Synovi.

Bible21

10 Kdo věří v Božího Sy­na, má svě­de­ctví sám v sobě. Kdo Bohu ne­věří, udělal z něj lháře, ne­boť ne­u­věřil svě­de­ctví, které Bůh vy­dal o svém Synu.