Roháček1. Jánov5,12

1. Jánov 5:12

Ten, kto má Syna, má život; kto ne­má Syna Božieho, ne­má života.


Verš v kontexte

11 A toto je to svedoc­tvo, že nám Bôh dal večný život, a ten život je v jeho Synovi. 12 Ten, kto má Syna, má život; kto ne­má Syna Božieho, ne­má života. 13 To som na­písal vám veriacim v meno Syna Božieho na­to, aby ste vedeli, že máte večný život a aby ste verili v meno Syna Božieho.

späť na 1. Jánov, 5

Príbuzné preklady Roháček

12 Ten, kto má Syna, má život; kto ne­má Syna Božieho, ne­má života.

Evanjelický

12 Kto má Syna, má život; kto ne­má Syna Božieho, ne­má život.

Ekumenický

12 Kto má Syna, má život; kto ne­má Božieho Syna, ne­má život.

Bible21

12 Kdo má Sy­na, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.