Roháček1. Jánov2,16

1. Jánov 2:16

Lebo nič z toho, čo je na svete - žiadosť tela, žiadosť očí a chlúb­na pýcha života, nie je z Ot­ca, ale je zo sveta.


Verš v kontexte

15 Ne­miluj­te sveta ani vecí, ktoré na svete. Keď nie­kto miluje svet, nie je v ňom lás­ky Ot­covej. 16 Lebo nič z toho, čo je na svete - žiadosť tela, žiadosť očí a chlúb­na pýcha života, nie je z Ot­ca, ale je zo sveta. 17 A svet ide ta i jeho žiadosť, ale ten, kto činí vôľu Božiu, tr­vá na veky.

späť na 1. Jánov, 2

Príbuzné preklady Roháček

16 Lebo nič z toho, čo je na svete - žiadosť tela, žiadosť očí a chlúb­na pýcha života, nie je z Ot­ca, ale je zo sveta.

Evanjelický

16 Lebo čokoľvek je vo svete, žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života, nie je z Ot­ca, ale je zo sveta.

Ekumenický

16 Veď nič z toho, čo je vo svete — žiados­tivosť tela, žiados­tivosť očí a vy­statovanie sa blaho­bytom —, nie je z Otca, ale zo sveta.

Bible21

16 Svět je samá touha tě­la, touha očí, namyšlenost živo­ta – nic z toho není z Ot­ce, vše je to ze svě­ta.