EvanjelickýZjavenie2,24

Zjavenie 2:24

Ale vám os­tat­ným v Ty­atíre, ktorí sa ne­pridŕžajú toh­to učenia, ktorí - ako vravia - ne­poz­nali hl­biny satanove, vám hovorím: ne­kladiem na vás iné bremeno.


Verš v kontexte

23 A jej deti za­hubím; a všet­ky cir­kev­né zbory po­znajú, že ja som ten, ktorý skúma vnút­ro a srd­ce a od­platím vám každému podľa vašich skut­kov. 24 Ale vám os­tat­ným v Ty­atíre, ktorí sa ne­pridŕžajú toh­to učenia, ktorí - ako vravia - ne­poz­nali hl­biny satanove, vám hovorím: ne­kladiem na vás iné bremeno. 25 Len sa držte toho, čo máte, kým ne­prídem!

späť na Zjavenie, 2

Príbuzné preklady Roháček

24 Ale vám hovorím, aj os­tat­ným v Ty­atíroch všet­kým, ktorí ne­majú toho učenia, a ktorí ne­poz­nali hl­bín satanových, ako hovoria: Ne­vz­kladám na vás iného bremena.

Evanjelický

24 Ale vám os­tat­ným v Ty­atíre, ktorí sa ne­pridŕžajú toh­to učenia, ktorí - ako vravia - ne­poz­nali hl­biny satanove, vám hovorím: ne­kladiem na vás iné bremeno.

Ekumenický

24 Vám os­tat­ným v Tyatirách, čo sa ne­pridŕžate toh­to učenia, ktorí ste ne­poz­nali to, čo sa nazýva satanove hl­biny, vám ne­u­kladám iné bremeno,

Bible21

24 Ale vám ostatním Thya­ti­r­ským, vám, kteří nemá­te toto učení a ne­po­zna­li jste to, če­mu se říká hlu­bi­ny sa­tanovy, pravím: Ne­vložím na vás jiné bře­meno.