Bible21Zjevení2,24

Zjevení 2:24

Ale vám ostatním Thya­ti­r­ským, vám, kteří nemá­te toto učení a ne­po­zna­li jste to, če­mu se říká hlu­bi­ny sa­tanovy, pravím: Ne­vložím na vás jiné bře­meno.


Verš v kontexte

23 Až za­hu­bím její dě­ti, všech­ny církve po­znají, že já jsem Ten, který zkou­má mysl i srd­ce, a že každé­mu z vás odplatím pod­le vašich skutků. 24 Ale vám ostatním Thya­ti­r­ským, vám, kteří nemá­te toto učení a ne­po­zna­li jste to, če­mu se říká hlu­bi­ny sa­tanovy, pravím: Ne­vložím na vás jiné bře­meno. 25 Drž­te se ale to­ho, co má­te, dokud ne­při­jdu.

späť na Zjevení, 2

Príbuzné preklady Roháček

24 Ale vám hovorím, aj os­tat­ným v Ty­atíroch všet­kým, ktorí ne­majú toho učenia, a ktorí ne­poz­nali hl­bín satanových, ako hovoria: Ne­vz­kladám na vás iného bremena.

Evanjelický

24 Ale vám os­tat­ným v Ty­atíre, ktorí sa ne­pridŕžajú toh­to učenia, ktorí - ako vravia - ne­poz­nali hl­biny satanove, vám hovorím: ne­kladiem na vás iné bremeno.

Ekumenický

24 Vám os­tat­ným v Tyatirách, čo sa ne­pridŕžate toh­to učenia, ktorí ste ne­poz­nali to, čo sa nazýva satanove hl­biny, vám ne­u­kladám iné bremeno,

Bible21

24 Ale vám ostatním Thya­ti­r­ským, vám, kteří nemá­te toto učení a ne­po­zna­li jste to, če­mu se říká hlu­bi­ny sa­tanovy, pravím: Ne­vložím na vás jiné bře­meno.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček