EvanjelickýZjavenie16,12

Zjavenie 16:12

Šies­ty vy­lial svoju čašu na veľkú rieku Euf­rat a vy­sch­la jej voda, aby bola pri­pravená ces­ta kráľom od východu sln­ka.


Verš v kontexte

11 a rúhali sa nebes­kému Bohu pre svoje boles­ti a pre vredy, ale nekajali sa zo svojich skut­kov. 12 Šies­ty vy­lial svoju čašu na veľkú rieku Euf­rat a vy­sch­la jej voda, aby bola pri­pravená ces­ta kráľom od východu sln­ka. 13 Nato som videl troch nečis­tých duchov ako žaby vy­chádzať z tlamy draka, i z tlamy šel­my, i z úst falošného proroka,

späť na Zjavenie, 16

Príbuzné preklady Roháček

12 A šies­ty an­jel vy­lial svoju čašu na veľkú rieku Euf­rates, a vy­sch­la jej voda, aby sa pri­hotovila ces­ta kráľom od východu sl­n­ca.

Evanjelický

12 Šies­ty vy­lial svoju čašu na veľkú rieku Euf­rat a vy­sch­la jej voda, aby bola pri­pravená ces­ta kráľom od východu sln­ka.

Ekumenický

12 Šies­ty vy­lial svoju čašu na veľkú rieku Euf­rat: jej voda vy­sch­la, aby bola pri­pravená ces­ta kráľom od východu sln­ka.

Bible21

12 Šestý pak vy­lil svou číši na tu ve­likou ře­ku Eufrat a její voda vy­schla, aby byla připra­ve­na ces­ta králům od výcho­du slun­ce.