RoháčekZjavenie16,12

Zjavenie 16:12

A šies­ty an­jel vy­lial svoju čašu na veľkú rieku Euf­rates, a vy­sch­la jej voda, aby sa pri­hotovila ces­ta kráľom od východu sl­n­ca.


Verš v kontexte

11 a rúhali sa Bohu neba od svojich boles­tí a od svojich vredov, ale ne­učinili po­kánia zo svojich skut­kov. 12 A šies­ty an­jel vy­lial svoju čašu na veľkú rieku Euf­rates, a vy­sch­la jej voda, aby sa pri­hotovila ces­ta kráľom od východu sl­n­ca. 13 A videl som, že sa zjavili z úst draka a z úst šel­my a z úst falošného proroka traja nečis­tí duchovia, podob­ní žabám,

späť na Zjavenie, 16

Príbuzné preklady Roháček

12 A šies­ty an­jel vy­lial svoju čašu na veľkú rieku Euf­rates, a vy­sch­la jej voda, aby sa pri­hotovila ces­ta kráľom od východu sl­n­ca.

Evanjelický

12 Šies­ty vy­lial svoju čašu na veľkú rieku Euf­rat a vy­sch­la jej voda, aby bola pri­pravená ces­ta kráľom od východu sln­ka.

Ekumenický

12 Šies­ty vy­lial svoju čašu na veľkú rieku Euf­rat: jej voda vy­sch­la, aby bola pri­pravená ces­ta kráľom od východu sln­ka.

Bible21

12 Šestý pak vy­lil svou číši na tu ve­likou ře­ku Eufrat a její voda vy­schla, aby byla připra­ve­na ces­ta králům od výcho­du slun­ce.