EvanjelickýŽidom4,3

Židom 4:3

Lebo do od­počin­ku vchádzame my, veriaci, ako aj hovorí: Pre­to som pri­sahal v hneve: ne­voj­dú do môj­ho od­počin­ku; hoci so stvorením sveta skončilo sa dielo.


Verš v kontexte

2 Lebo evan­jelium sa nám práve tak kázalo ako im. Ale počuté slovo nič im ne­osožilo, keďže ne­zrást­lo mocou viery s tými, čo ho počuli. 3 Lebo do od­počin­ku vchádzame my, veriaci, ako aj hovorí: Pre­to som pri­sahal v hneve: ne­voj­dú do môj­ho od­počin­ku; hoci so stvorením sveta skončilo sa dielo. 4 Veď hovorí voľak­de o sied­mom dni tak­to: A od­počinul si Boh na sied­my deň od všet­kých prác;

späť na Židom, 4

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo vchádzame do od­počin­ku my, ktorí sme uverili, jako po­vedal: Takže som pri­sahal vo svojom hneve, že nevojdú do môj­ho od­počin­ku, hoci sú diela učinené od založenia sveta.

Evanjelický

3 Lebo do od­počin­ku vchádzame my, veriaci, ako aj hovorí: Pre­to som pri­sahal v hneve: ne­voj­dú do môj­ho od­počin­ku; hoci so stvorením sveta skončilo sa dielo.

Ekumenický

3 Pre­to do od­počin­ku vchádzame my, čo sme uverili, ako po­vedal: A tak som vo svojom hneve pri­sahal: Ne­voj­dú do môj­ho od­počin­ku,

Bible21

3 Do odpočinku tedy vchází­me jen my, kteří jsme uvěři­li. On pře­ce řekl: „Rozhněván jsem tenkrát odpřisáhl: Do mého odpočinku nikdy nevkročí!“ Jeho dílo je ovšem ho­tové už od stvoření svě­ta.