EvanjelickýŽidom3,3

Židom 3:3

Hoden je však o toľko väčšej slávy od Mojžiša, o koľko väčšiu česť má staviteľ domu ako sám dom.


Verš v kontexte

2 ver­ného Tomu, kto Ho ustanovil, ako bol aj Mojžiš v celom Jeho dome. 3 Hoden je však o toľko väčšej slávy od Mojžiša, o koľko väčšiu česť má staviteľ domu ako sám dom. 4 Lebo každý dom musí nie­kto vy­budovať, a kto všet­ko vy­budoval, je Boh.

späť na Židom, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo on je uznaný za hod­ného natoľko väčšej slávy nad Mojžiša, na­koľko väčšiu česť ako dom má ten, kto ho vy­stavil a zariadil.

Evanjelický

3 Hoden je však o toľko väčšej slávy od Mojžiša, o koľko väčšiu česť má staviteľ domu ako sám dom.

Ekumenický

3 On je však hoden o toľko väčšej slávy ako Mojžiš, o koľko má väčšiu česť staviteľ domu ako dom.

Bible21

3 On si ovšem za­s­louží větší slávu než Mo­jžíš, tak jako má větší čest stavi­tel než sám dům.