EvanjelickýŽidom3,4

Židom 3:4

Lebo každý dom musí nie­kto vy­budovať, a kto všet­ko vy­budoval, je Boh.


Verš v kontexte

3 Hoden je však o toľko väčšej slávy od Mojžiša, o koľko väčšiu česť má staviteľ domu ako sám dom. 4 Lebo každý dom musí nie­kto vy­budovať, a kto všet­ko vy­budoval, je Boh. 5 Aj Mojžiš bol teda ver­ný v celom Jeho dome ako služob­ník na svedec­tvo o tom, čo bolo treba zves­tovať;

späť na Židom, 3

Príbuzné preklady Roháček

4 Lebo každý dom býva vy­stavený od nie­koho, a ten, kto všet­ko vy­stavil a zariadil, je Bôh.

Evanjelický

4 Lebo každý dom musí nie­kto vy­budovať, a kto všet­ko vy­budoval, je Boh.

Ekumenický

4 Veď každý dom musí nie­kto po­staviť; a ten, kto po­stavil všet­ko, je Boh.

Bible21

4 Každý dům pře­ce někdo po­stavil a stavi­te­lem vše­ho je Bůh.