EvanjelickýŽidom3,16

Židom 3:16

kto to, ozaj, boli, čo počuli a roz­tr­pčovali sa? Či nie všet­ci, ktorí vy­šli z Egyp­ta pod Mojžišom?


Verš v kontexte

15 Keď sa hovorí: Dnes, ak počujete Jeho hlas, neza­tvr­dzuj­te si srd­cia ako pri (onom) roz­tr­pčení - 16 kto to, ozaj, boli, čo počuli a roz­tr­pčovali sa? Či nie všet­ci, ktorí vy­šli z Egyp­ta pod Mojžišom? 17 A na koho zanev­rel na štyrid­sať rokov? Či nie na tých, čo zhrešili a ich telá pad­li na púšti?

späť na Židom, 3

Príbuzné preklady Roháček

16 Lebo nie­ktorí počuli a roz­horčili. Ale nie všet­ci, ktorí vy­šli z Egyp­ta skr­ze Mojžiša.

Evanjelický

16 kto to, ozaj, boli, čo počuli a roz­tr­pčovali sa? Či nie všet­ci, ktorí vy­šli z Egyp­ta pod Mojžišom?

Ekumenický

16 Kto sú to tí, čo počuli a búrili sa? Vari to neboli všet­ci, čo vy­šli z Egypta pod Mojžišovým vedením?

Bible21

16 Kdo se však vzbouřil, i když ho slyšel mlu­vit – ne­by­li to snad všich­ni, kdo s Mo­jžíšem vy­š­li z Egyp­ta?