EvanjelickýŽalmy90,5

Žalmy 90:5

Od­plavuješ ich, sú ako spánok za rána, sú ako tráva, ktorá raší;


Verš v kontexte

4 Lebo v Tvojich očiach je tisíc rokov ako včerajší deň, keď sa po­minul, a ako nočná stráž.
5 Od­plavuješ ich, sú ako spánok za rána, sú ako tráva, ktorá raší;
6 za rána kvit­ne, mení sa, pod­večer väd­ne, usychá.

späť na Žalmy, 90

Príbuzné preklady Roháček

5 Splavuješ ich ako po­vodeň; sú jako sen; za rána jako tráva, k­torá mizne.

Evanjelický

5 Od­plavuješ ich, sú ako spánok za rána, sú ako tráva, ktorá raší;

Ekumenický

5 Od­plavuješ ich, sú ako sen, ako tráva, čo pučí zrána;

Bible21

5 Splách­neš je – jsou pouhý sen, tráva, jež zít­ra po­mi­ne: