RoháčekŽalmy90,5

Žalmy 90:5

Splavuješ ich ako po­vodeň; sú jako sen; za rána jako tráva, k­torá mizne.


Verš v kontexte

4 Lebo tisíc rokov je v tvojich očiach ako včerajší deň, keď po­minul, a jako stráž vnoci.
5 Splavuješ ich ako po­vodeň; sú jako sen; za rána jako tráva, k­torá mizne.
6 Toho is­tého rána, k­torého kvitne, sa mení; večer ju zo­tnú, a uschne.

späť na Žalmy, 90

Príbuzné preklady Roháček

5 Splavuješ ich ako po­vodeň; sú jako sen; za rána jako tráva, k­torá mizne.

Evanjelický

5 Od­plavuješ ich, sú ako spánok za rána, sú ako tráva, ktorá raší;

Ekumenický

5 Od­plavuješ ich, sú ako sen, ako tráva, čo pučí zrána;

Bible21

5 Splách­neš je – jsou pouhý sen, tráva, jež zít­ra po­mi­ne: