EvanjelickýŽalmy7,9

Žalmy 7:9

Hos­podin bude súdiť národy. Súď ma, Hos­podine, podľa mojej spravod­livos­ti a ne­vin­nos­ti!


Verš v kontexte

8 Nech Ťa ob­stúpi húf národov, zauj­mi svoj trón nad ním na výsos­ti.
9 Hos­podin bude súdiť národy. Súď ma, Hos­podine, podľa mojej spravod­livos­ti a ne­vin­nos­ti!
10 Nech zloba bez­božníkov pre­stane, a spravod­livého Ty upev­ni, Ty, ktorý skúmaš srd­cia i ľad­viny, ó Bože spravod­livý!

späť na Žalmy, 7

Príbuzné preklady Roháček

9 Hos­podin bude súdiť národy. Súď ma, Hos­podine, podľa mojej spraved­livos­ti a podľa ne­viny, k­torá je pri mne.

Evanjelický

9 Hos­podin bude súdiť národy. Súď ma, Hos­podine, podľa mojej spravod­livos­ti a ne­vin­nos­ti!

Ekumenický

9 Hos­podin bude súdiť národy. Súď ma, Hos­podin, podľa mojej spravod­livos­ti a ne­viny!

Bible21

9 Hos­po­din bude sou­dit národy! Obhaj mě, Hos­po­di­ne, vž­dyť jsem nevinný, jsem bez úho­ny, můj Nej­vyšší!