Bible21Žalmy7,9

Žalmy 7:9

Hos­po­din bude sou­dit národy! Obhaj mě, Hos­po­di­ne, vž­dyť jsem nevinný, jsem bez úho­ny, můj Nej­vyšší!


Verš v kontexte

8 Shro­máždění národů ať tě obklopí, znovu usedni na trůn nad nimi –
9 Hos­po­din bude sou­dit národy! Obhaj mě, Hos­po­di­ne, vž­dyť jsem nevinný, jsem bez úho­ny, můj Nej­vyšší!
10 Ukonči pod­lost ničemných, spravedlivého však posilni, spravedlivý Bože, ty zkou­máš srd­ce i svědo­mí!

späť na Žalmy, 7

Príbuzné preklady Roháček

9 Hos­podin bude súdiť národy. Súď ma, Hos­podine, podľa mojej spraved­livos­ti a podľa ne­viny, k­torá je pri mne.

Evanjelický

9 Hos­podin bude súdiť národy. Súď ma, Hos­podine, podľa mojej spravod­livos­ti a ne­vin­nos­ti!

Ekumenický

9 Hos­podin bude súdiť národy. Súď ma, Hos­podin, podľa mojej spravod­livos­ti a ne­viny!

Bible21

9 Hos­po­din bude sou­dit národy! Obhaj mě, Hos­po­di­ne, vž­dyť jsem nevinný, jsem bez úho­ny, můj Nej­vyšší!

Bible21Žalmy7,9

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček