RoháčekŽalmy7,9

Žalmy 7:9

Hos­podin bude súdiť národy. Súď ma, Hos­podine, podľa mojej spraved­livos­ti a podľa ne­viny, k­torá je pri mne.


Verš v kontexte

8 A ob­stúpi ťa shromaždenie ľudí, a na­vráť sa nad ním na výsosť!
9 Hos­podin bude súdiť národy. Súď ma, Hos­podine, podľa mojej spraved­livos­ti a podľa ne­viny, k­torá je pri mne.
10 Nech je raz koniec zlos­ti bez­božných, a po­stav pev­ne spraved­livého. Ale však ten, kto zkúša srd­cia a ľad­viny, je spravedlivý Bôh.

späť na Žalmy, 7

Príbuzné preklady Roháček

9 Hos­podin bude súdiť národy. Súď ma, Hos­podine, podľa mojej spraved­livos­ti a podľa ne­viny, k­torá je pri mne.

Evanjelický

9 Hos­podin bude súdiť národy. Súď ma, Hos­podine, podľa mojej spravod­livos­ti a ne­vin­nos­ti!

Ekumenický

9 Hos­podin bude súdiť národy. Súď ma, Hos­podin, podľa mojej spravod­livos­ti a ne­viny!

Bible21

9 Hos­po­din bude sou­dit národy! Obhaj mě, Hos­po­di­ne, vž­dyť jsem nevinný, jsem bez úho­ny, můj Nej­vyšší!

RoháčekŽalmy7,9