EkumenickýŽalmy7,9

Žalmy 7:9

Hos­podin bude súdiť národy. Súď ma, Hos­podin, podľa mojej spravod­livos­ti a ne­viny!


Verš v kontexte

8 Nech ťa ob­kľúči zá­stup národov, za­sad­ni nad nimi na výsos­ti!
9 Hos­podin bude súdiť národy. Súď ma, Hos­podin, podľa mojej spravod­livos­ti a ne­viny!
10 Skon­cuj so zlobou bez­božníkov, pod­por spravod­livého, spravod­livý Bože, ktorý skúmaš srd­cia i ob­ličky.

späť na Žalmy, 7

Príbuzné preklady Roháček

9 Hos­podin bude súdiť národy. Súď ma, Hos­podine, podľa mojej spraved­livos­ti a podľa ne­viny, k­torá je pri mne.

Evanjelický

9 Hos­podin bude súdiť národy. Súď ma, Hos­podine, podľa mojej spravod­livos­ti a ne­vin­nos­ti!

Ekumenický

9 Hos­podin bude súdiť národy. Súď ma, Hos­podin, podľa mojej spravod­livos­ti a ne­viny!

Bible21

9 Hos­po­din bude sou­dit národy! Obhaj mě, Hos­po­di­ne, vž­dyť jsem nevinný, jsem bez úho­ny, můj Nej­vyšší!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček