EvanjelickýŽalmy53,6

Žalmy 53:6

Tam stŕp­nu strachom, kde niet po­strachu, lebo roz­metá Boh kos­ti toho, čo ťa ob­liehal, za­han­bíš ich, bo za­vr­hol ich Boh.


Verš v kontexte

5 Či to ne­vedia všet­ci páchatelia ne­právos­tí čo mi ľud zožierajú, ako keď chlieb jedia, a Hos­podina ne­vzývajú?
6 Tam stŕp­nu strachom, kde niet po­strachu, lebo roz­metá Boh kos­ti toho, čo ťa ob­liehal, za­han­bíš ich, bo za­vr­hol ich Boh.
7 Kiež zo Si­ona príde spása Iz­raela! Keď Boh zmení údel svoj­ho ľudu, zajasá Jákob, po­teší sa Iz­rael.

späť na Žalmy, 53

Príbuzné preklady Roháček

6 Tam sa raz budú náram­ne desiť, k­de nie je sa čoho desiť, pre­tože Bôh roz­mece kos­ti tých, ktorí ťa obľah­li táborom. Za­han­bíš ich, lebo ich Bôh za­vr­hol.

Evanjelický

6 Tam stŕp­nu strachom, kde niet po­strachu, lebo roz­metá Boh kos­ti toho, čo ťa ob­liehal, za­han­bíš ich, bo za­vr­hol ich Boh.

Ekumenický

6 Veľmi sa zľak­li tam, kde sa niet čoho báť. Veď Boh roz­metal kos­ti tých, čo ťa ties­nili. Za­han­bia sa, lebo ich Boh za­vr­hol.

Bible21

6 Jednou je ale přepadne zděšení, ačkoli před­tím strach neznali. Kosti těch, kdo na­pad­li tě, Bůh sám roz­ptýlía ty je zahanbíš, vždyť Bůh je za­tra­til!