EvanjelickýŽalmy31,7

Žalmy 31:7

Nenávidím ctiteľov ničom­ných modiel, lebo ja v Hos­podina dúfam.


Verš v kontexte

6 Do Tvojej ruky porúčam svoj­ho ducha, Ty si ma vy­kúpil, ó Hos­podine, Bože ver­ný.
7 Nenávidím ctiteľov ničom­ných modiel, lebo ja v Hos­podina dúfam.
8 Jasať a radovať sa budem z Tvojej milos­ti, lebo si vzhliadol na moju biedu a po­chopil si tieseň mojej duše.

späť na Žalmy, 31

Príbuzné preklady Roháček

7 Nenávidím tých, ktorí po­zorujú na ničomnú már­nosť; ale ja sa nadejem na Hos­podina.

Evanjelický

7 Nenávidím ctiteľov ničom­ných modiel, lebo ja v Hos­podina dúfam.

Ekumenický

7 Nenávidím tých, čo uc­tievajú már­ne mod­ly. Ja dúfam len v Hospodina.

Bible21

7 Ne­s­ne­su cti­te­le marných nicotností, mou na­dějí je Hos­po­din.