EvanjelickýŽalmy22,8

Žalmy 22:8

Všet­ci, ktorí ma vidia, sa mi po­smievajú, vy­škierajú sa, po­triasajú hlavou:


Verš v kontexte

7 Ja som však červ, a nie človek, po­tupa pre ľudí a ľudom opo­vr­hnutý.
8 Všet­ci, ktorí ma vidia, sa mi po­smievajú, vy­škierajú sa, po­triasajú hlavou:
9 Spoliehal sa na Hos­podina, nech ho teraz za­chráni, nech ho vy­trh­ne, však má v ňom zaľúbenie!

späť na Žalmy, 22

Príbuzné preklady Roháček

8 Všet­ci, ktorí ma vidia, sa mi po­smievajú, ot­várajú po­smešne ús­ta, po­kyvujú hlavou

Evanjelický

8 Všet­ci, ktorí ma vidia, sa mi po­smievajú, vy­škierajú sa, po­triasajú hlavou:

Ekumenický

8 Všet­ci, čo ma vidia, po­smievajú sa mi, uškŕňajú sa, po­kyvujú hlavou:

Bible21

8 Každý se po­smívá při po­hle­du na mě, pošklebuje se, hlavou po­třásá: