EkumenickýŽalmy22,8

Žalmy 22:8

Všet­ci, čo ma vidia, po­smievajú sa mi, uškŕňajú sa, po­kyvujú hlavou:


Verš v kontexte

7 Som ako červ, nie ako človek; ľuďom som na po­smech, ba aj vlast­ní ma za­vr­h­li.
8 Všet­ci, čo ma vidia, po­smievajú sa mi, uškŕňajú sa, po­kyvujú hlavou:
9 Spoľahol sa na Hos­podina, mal by ho za­chrániť. Nech ho vy­trh­ne, veď má v ňom záľubu.

späť na Žalmy, 22

Príbuzné preklady Roháček

8 Všet­ci, ktorí ma vidia, sa mi po­smievajú, ot­várajú po­smešne ús­ta, po­kyvujú hlavou

Evanjelický

8 Všet­ci, ktorí ma vidia, sa mi po­smievajú, vy­škierajú sa, po­triasajú hlavou:

Ekumenický

8 Všet­ci, čo ma vidia, po­smievajú sa mi, uškŕňajú sa, po­kyvujú hlavou:

Bible21

8 Každý se po­smívá při po­hle­du na mě, pošklebuje se, hlavou po­třásá:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček