EvanjelickýŽalmy118,12

Žalmy 118:12

Ob­kľúčili ma ako včely, zhas­nú však ako oheň z tŕnia; ale ja ich od­razím v mene Hos­podinovom.


Verš v kontexte

11 Ob­kľúčili ma, áno, ob­kľúčili; ale ja ich od­razím v mene Hos­podinovom.
12 Ob­kľúčili ma ako včely, zhas­nú však ako oheň z tŕnia; ale ja ich od­razím v mene Hos­podinovom.
13 Sil­no ma po­sotili, aby som padol; Hos­podin mi však po­mohol.

späť na Žalmy, 118

Príbuzné preklady Roháček

12 Ob­kľúčili ma jako včely, ale vyhasnú jako oheň z tŕnia, lebo v mene Hos­podinovom ich po­sekám.

Evanjelický

12 Ob­kľúčili ma ako včely, zhas­nú však ako oheň z tŕnia; ale ja ich od­razím v mene Hos­podinovom.

Ekumenický

12 Ob­kľúčili ma ako včely, zhas­li ako plameň z tŕnia, ale v mene Hos­podina som ich od­razil.

Bible21

12 Jak vosy se na mě sesypali, jak oheň z trní ale uhas­li – v Hos­po­di­nově jménu jsem je po­razil!