EvanjelickýŽalmy118,11

Žalmy 118:11

Ob­kľúčili ma, áno, ob­kľúčili; ale ja ich od­razím v mene Hos­podinovom.


Verš v kontexte

10 Ob­kľúčili ma všet­ky národy; ale ja ich od­razím v mene Hos­podinovom.
11 Ob­kľúčili ma, áno, ob­kľúčili; ale ja ich od­razím v mene Hos­podinovom.
12 Ob­kľúčili ma ako včely, zhas­nú však ako oheň z tŕnia; ale ja ich od­razím v mene Hos­podinovom.

späť na Žalmy, 118

Príbuzné preklady Roháček

11 Ob­kľúčili ma zôkol-vôkol, ale v mene Hos­podinovom ich po­sekám.

Evanjelický

11 Ob­kľúčili ma, áno, ob­kľúčili; ale ja ich od­razím v mene Hos­podinovom.

Ekumenický

11 Ob­kľúčili ma, áno, ob­kľúčili zo­všadiaľ, ale v mene Hos­podina som ich od­razil.

Bible21

11 Znovu a znovu mě obklíči­li – v Hos­po­di­nově jménu jsem je po­razil.