EvanjelickýŽalmy105,11

Žalmy 105:11

Tebe dám Kanaán ako váš dedičný podiel.


Verš v kontexte

10 čo stvr­dil ako zákon Jákobovi na večnú zmluvu pre Iz­rael:
11 Tebe dám Kanaán ako váš dedičný podiel.
12 Keď ich bolo ešte počtom málo, hŕs­točka len, a k tomu cudzí v nej,

späť na Žalmy, 105

Príbuzné preklady Roháček

11 po­vediac: Tebe dám Kananej­skú zem za podiel vášho dedičs­tva,

Evanjelický

11 Tebe dám Kanaán ako váš dedičný podiel.

Ekumenický

11 keď po­vedal: Tebe dám krajinu Kanaán do dedičného vlast­níc­tva.

Bible21

11 „To­bě dám kanaán­skou zem, bude tvým dě­dičným údělem!“