EkumenickýŽalmy105,11

Žalmy 105:11

keď po­vedal: Tebe dám krajinu Kanaán do dedičného vlast­níc­tva.


Verš v kontexte

10 ako zákon ju určil Jákobovi, Iz­raelovi ako večnú zmluvu,
11 keď po­vedal: Tebe dám krajinu Kanaán do dedičného vlast­níc­tva.
12 Keď ich v nej bol ešte malý počet, sot­va hŕs­t­ka, a boli len cudzin­cami,

späť na Žalmy, 105

Príbuzné preklady Roháček

11 po­vediac: Tebe dám Kananej­skú zem za podiel vášho dedičs­tva,

Evanjelický

11 Tebe dám Kanaán ako váš dedičný podiel.

Ekumenický

11 keď po­vedal: Tebe dám krajinu Kanaán do dedičného vlast­níc­tva.

Bible21

11 „To­bě dám kanaán­skou zem, bude tvým dě­dičným údělem!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček