EvanjelickýSudcov3,21

Sudcov 3:21

Vtedy siahol Éhúd ľavou rukou po meči na pravom bed­re, chytil ho a vrazil mu ho do brucha,


Verš v kontexte

20 Keď Éhúd vošiel k ne­mu, on sedel vo svojej chlad­nej hor­nej sieni, ktorú mal sám pre seba. Éhúd po­vedal: Mám pre teba Boží od­kaz. A on vstal zo stol­ca. 21 Vtedy siahol Éhúd ľavou rukou po meči na pravom bed­re, chytil ho a vrazil mu ho do brucha, 22 takže za čepeľou vnik­la aj rukoväť; a sad­lo sa za­vrelo za čepeľou, lebo meč mu ne­vytiahol z brucha; nato vy­šiel za­dným východom.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

21 Vtedy siahol Ehúd svojou ľavou rukou a vzal meč od svoj­ho pravého bed­ra a vrazil ho do jeho brucha,

Evanjelický

21 Vtedy siahol Éhúd ľavou rukou po meči na pravom bed­re, chytil ho a vrazil mu ho do brucha,

Ekumenický

21 Vtedy siahol Ehúd ľavou rukou po meči na pravom boku, vy­tasil ho a vrazil ho Eg­lónovi do brucha.

Bible21

21 a vtom Ehud levicí tasil od pravého steh­na meč a vrazil mu ho do bři­cha.